TENDER PERKHIDMATAN SOKONGAN OPERASI DAN PENYELENGGARAAN BAGI PERKAKASAN, PERISIAN, APLIKASI DAN RANGKAIAN BAGI TEMPOH 36 BULAN DI INSTITUT KESIHATAN NEGARA (NIH), SETIA ALAM, SELANGOR

Tarikh Mula Iklan  :  15 Julai 2021 (12.00pm)

Tarikh Taklimat  :  21 Julai 2021 (10.00am)

Tarikh Tutup Iklan  :  11 Ogos 2021 (12.00pm)